.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สมาคมผู้ปกครองฯ    เกิดข้อผิดพลาด 

เกิดข้อผิดพลาด
 


วัตถุประสงค์ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนุบาลอุบลราชธานี

   

1. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูอาจารย์ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริม การศึกษาศีลธรรม วัฒนธรรมและสวัสดิการของนักเรียน
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์แก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รวมทั้งการให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต
3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศล สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรงสมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
4. เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในด้านการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com