หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ SMSS  
      

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบ SMSS โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพร. สพฐ. อ.ทองคำ มากมี และ อ. ธิติ  พึ่งสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่การศึกษา 4.00 มีตัวแทนของสายชั้นต่าง ๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลในชั้นเรียนต่อไป
: somkiat gosalanon
: 2561-06-24