หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินมอบให้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ  
      

 เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ประสบอัคคีภัยโดยไม่คาดคิด เพื่อร่วมแสดงความมีน้ำใจและเป็นกำลังใจต่อคณะผู้บริหารฯ คณะครู-นักเรียน ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคทรัพย์มอบให้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
: ปิยะนันท์ ค่ำคูณ
: 2561-06-20