หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  การมอบรางวัลให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.ประจำปี 2560  
      

 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้มอบรางวัลให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.ประจำปี 2560
: ปิยะนันท์ ค่ำคูณ
: 2561-06-20