หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรม ยุวสาสมาธิสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
      

 วันอังคารที่ 12 มถุนายน 2561 สายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรม ยุวสาสมาธิ เพื่่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสมาธิในการเรียนและการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีกับพัฒนาการของนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 44 วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี
: ปิยะนันท์ ค่ำคูณ
: 2561-06-13