หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมผู้ปกครองโครงการ EP  
      

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นายอภับ สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูโครงการ Ep  พบปะและประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสนอน
: somkiat gosalanon
: 2561-06-12