หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ผลการทดสอบ ป.6 ระดับชาติ O-Net ปี 2560  
      

 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของ สพป.อบ.1 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 31 คน วิชาภาษาอังกฤษ  6 คน และเต็ม 100 คะแนน ทั้งวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 4 คน
: somkiat gosalanon
: 2561-04-04