หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานจัดอบรม โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560