หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จัดโครงการเข้าค่ายศีลธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โดยมีท่าน ดร.อภัย บุญสาม เป็นประธานเปิดค่าย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี