หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข , นายดุษฏี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.