หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข , นายดุษฏี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดการเข้าค่ายเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป