หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันสุนทรภู่ 2561
นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานจัดอบรม โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง 2 คน คือ ด.ญ.ปทิตตา อังคุณากรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 และ ด.ช.รัชชานนท์ บันทอน เข้าประกวดรายการไมค์ทองคำเด็ก ได้รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการ 3 ผ่าน เข้าประกวดในรอบต่อไป
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จัดโครงการเข้าค่ายศีลธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โดยมีท่าน ดร.อภัย บุญสาม เป็นประธานเปิดค่าย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง จำนวน 1,400 นาย เข้าร่วมพิธีในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง
นายสนั่น สายงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันกิจกรรม YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยท่าน ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ ให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนบ้านคุ้ม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ศึกษาดูงานการจัดทำข้อมูลรายงานการประเมิน OBECQA ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดยท่านรองเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม "อุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 4 สถานศึกษางาม อารามสะอาด" ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกวีสี่แผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป