: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นางยุพิน ปัทธรรมวงค์
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางทนงค์ ภูลา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางประยงค์ ถิระกิจ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นทอง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นายชาตรี แสงวิเชียร
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางดา ทองวิเศษ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางมลเทียร โลทัง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางหนูเวียง พิทักษ์ษา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางจันทร์จิรา โมขุนทด
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวมนิษา รอดใย
ผู้ช่วยแม่ครัว
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com