.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    ผู้ช่วยแม่ครัว 
ผู้ช่วยแม่ครัว
 


นางยุพิน ปัทธรรมวงค์
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางทนงค์ ภูลา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางประยงค์ ถิระกิจ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นทอง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นายชาตรี แสงวิเชียร
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางดา ทองวิเศษ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางมลเทียร โลทัง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางหนูเวียง พิทักษ์ษา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางจันทร์จิรา โมขุนทด
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวมนิษา รอดใย
ผู้ช่วยแม่ครัว
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com