.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างประจำ
 


นายสมศักดิ์ ทองภาพ
ลูกจ้างประจำ


นายฉลวย พันธ์เพ็ง
ลูกจ้างประจำ


นายวิวัฒน์ชัย ศรีพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ


นายอุทัย วันชม
ลูกจ้างประจำ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com