.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง
 


นางสาวสโรชา สารบุตร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวปรียาวัลย์ หางนาค
ครูอัตราจ้าง


นางสาวศิริพรรณ บูรพิน
ครูอัตราจ้าง


นางสาวไอริสา พลทัน
ครูอัตราจ้าง


นายชินโชติ สกุลพงศ์
ครูอัตราจ้าง


นายภัทรพงษ์ เนตยกุล
ครูอัตราจ้าง


นางสาวนิลุบล อุไรวงศ์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสิรินาถ จันทร์เพ็ญ
ครูอัตราจ้าง


Mr.Jan Erik Mikael Karlsson
ครูอัตราจ้าง


Mr.William JR Franco Perales
ครูอัตราจ้าง


Mr.Grip Pagunsan
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com