.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล
 


นางศุภลักษณ์ สมานคติ
ครู ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล


นางสาวธัญวรัตน์ คาน
ครูห้องวิทยาศาสตร์อนุบาล


นางชุลีกรณ์ ลลิตจรุญ
ครูห้องเอกสารอนุบาล


MissDayrest Laanan Bucayan
ครูอัตราจ้าง


นางสาวเสาวลักษณ์ กาลจักร์
ครูอัตราจ้าง


นางสาววริษา มุขมณี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวศิรินภา กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของเล่นอนุบาล


นางสาวพัชรินทร์ กิตติมาจิรโรจน์
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com