: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ��������������������� AP 
��������������������� AP
 


นางสาวอรศรี ดวงรัตน์
หัวหน้าโครงการ ครูชำนาญการพิเศษ


นางเรวดี จันดอนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุริยา ศรีคราม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร สุธรรมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวคนธ์ ทองพุ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ อนันตภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิฑูรย์ หมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลลักษณ์ บุญเต็ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมปอง สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชัย จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารยา กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพย์วัลย์ แก้วพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ


Mr.David Paul Gardner
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพรนภา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีธุรการ AP
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com