: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้น AP 
สายชั้น AP
 


นางสาวอรศรี ดวงรัตน์
หัวหน้าโครงการ ครูชำนาญการพิเศษ


นางเรวดี จันดอนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุริยา ศรีคราม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร สุธรรมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวคนธ์ ทองพุ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ อนันตภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิฑูรย์ หมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลลักษณ์ บุญเต็ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมปอง สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชัย จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารยา กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพย์วัลย์ แก้วพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ


Mr.David Paul Gardner
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพรนภา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีธุรการ AP
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com