.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 เมษายน 2560
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้น AP 
สายชั้น AP
 


นางประยอม บุญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชัย จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพนมวัลย์ คงสำรวย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลาวัลย์ โภคผล
ครูพิเศษ Math Advance


นางวารุณี ประสานวงศ์
ครูพิเศษ Science Advance


นางรัตนากร ประสานสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเรวดี จันดอนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร สุธรรมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวคนธ์ ทองพุ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรยา สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิฑูรย์ หมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร จารุกมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรศรี ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงลักษณ์ อุษณีย์งามเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลลักษณ์ บุญเต็ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดวงใจภักดิ์ รักอักษร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวมุละพร ความสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพรนภา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีธุรการ AP
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com