.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สมาคมผู้ปกครองฯ 
สมาคมผู้ปกครองฯ
 


นายสมศักดิ์ ไกรเดช
นายกสมาคม


นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม
รองนายกสมาคมฯ


นายรพีพร พูนเพิ่ม
รองนายกสมาคมฯ


นายสุชาติ สมสุข
นายทะเบียน


นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
วิชาการ


นายไสว ศรีจันทร์
เหรัญญิก


นายวีระชัย พลโสภา
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางอารีย์ บุญชิณวงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางภัชราภรณ์ บุญมาก
โภชนาการ


นายสมปอง ฟูกูล
กรรมการ


นางชุติมา องค์พาพัฒน์
กรรมการ


นายปรัชญา ฤาชา
กรรมการ


นายสมชาย ดิษเจริญ
กรรมการ


นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน
กรรมการ


นายคารมย์ แก้วกันยา
กรรมการ


นายอาภากร สุขสาย
เลขานุการ-ประชาสัมพันธ์


วัตถุประสงค์ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนุบาลอุบลราชธานี
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com