: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้น EP 
สายชั้น EP
 


นายพุทธินันท์ บุ้งทอง
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางวงเพชร การุณย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/9 - 3/9


น.ส.วิภาวี ประสานสอน
ครู


นางธิดาภรณ์ ทินบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.รัตนา การงาน
ครู


นางศิริพร ทาปศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลทอง สายเบาะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชไมพร ฉาไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเตือนใจ ไทยแท้
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมั่นใจ ผิวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนฤมล บ่อทอง
ครูอัตราจ้าง


นายประสิทธิ์ พุฒพิภักดิ์
พนักงานราชการ


นางวราภรณ์ ธานี
ครูอัตราจ้าง


น.ส.นภาพร เรือนเจริญ
ครูอัตราจ้าง


นางศรคนึง ทองชุม
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอินทุอร ศรไชย
ครูอัตราจ้าง


น.ส.เยาเรศ มีศรี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจิตราพร บุตราช
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ศรินยารัตน์ สุวรรณพรม
ครูอัตราจ้าง


Mrs.Lilnabeth Panizales Sausa
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/9


น.ส.สุภัทรา เมฆพัฒน์
ครูอัตราจ้าง


น.ส.สุปรียา ใจเอื้อ
ครูอัตราจ้าง


น.ส.บุญญาพร มันไร่
ครูอัตราจ้าง


Mr.Gri Benedict Pagunsan Suasa
ครูอัตราจ้าง


Mr.William Lionel Philp
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ศุภาลักษณ์ อังคะฮาด
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ณัฐฐิรา สิมานุรักษ์
ครูอัตราจ้าง


Mr.Paul David James
ครูอัตราจ้าง


Mr.Michael Edward Baxter
ครูอัตราจ้าง


Mr.Stephen Brown
ครูอัตราจ้าง


Mr.Stefan Jorgen Starck
ึครูอัตราจ้าง


Mr.Scott Michalel Fraser
ครูอัตราจ้าง


Miss.Leslie Ann Joy Sarno Benasahan
ครูอัตราจ้าง


Miss.Krizlyn Baliad Makiling
ครูอัตราจ้าง


Mr.Jason Leigh Brunt
ครูอัตราจ้าง


นางวชิราภรณ์ ศรีผา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/9


Mr.Guariz Suasa
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/9


น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐสิน
เจ้าหน้าที่ Copy room


Miss Jozine Louie Patricio
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/9


นายอิสระ บุญสูง
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


ว่าที่ ร.ต.หญิงจารุภา ลดาดกจิรานนท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/9


นางนวลสวาท ศรีชัย
แม่บ้าน


น.ส.พรสวรรค์ ศรีเสริม
แม่บ้าน


นางสาวศิรินภา กลมเกลี้ยง
ครูห้องสมุดของเล่นหนูน้อยอนุบาล


Miss Dayrest Laanan Bucayan
ครูสอนภาษาอังกฤษ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com