: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 


นายเอกชัย ประสานสิงห์
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร สาวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุทธิ พิริยะธนาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.จิตราพัชญ์ สุธรรมวินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชนีย์ โคตรบุรี
ครูชำนาญการ


นางประกายแก้ว ศิวายพราหมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฐิติภา ปิ่นโต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพร โล่ห์คำ
ครูชำนาญการ


นางอภิสรา วิสเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรื่นฤดี สรัสวดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเทพี วรรณวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุวรรณ จูมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวรรณี ทองเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอภิวัฒน์ สุมาลี
ครูผู้ช่วย


นางสมถวิล เชสุงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมเกียรติ โกศลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com