.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 


นางกมลวรรณ มะลิวัลย์
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุชาติ สมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนท รอดโพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชำนาญ พิลาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นงเยาว์ เสถียรวัฒน์
ครูเชี่ยวชาญ


นางสมถวิล ชูศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารุณี จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธนวดี แก้วสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปริษา สมบูรณ์
ครู


นายราเชนทร์ จุลทุม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศกุนตลา บัวหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงพร บุญถม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญหทัย วรพิมพ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี มูลป้อม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนุชศรา ไชยสัจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชาณิภา พุฒพันธ์
ครูชำนาญการ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com