.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 


นางกมลวรรณ มะลิวัลย์
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุชาติ สมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชำนาญ พิลาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นงเยาว์ เสถียรวัฒน์
ครูเชี่ยวชาญ


นางสมถวิล ชูศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารุณี จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปริษา สมบูรณ์
ครู


นายนท รอดโพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายราเชนทร์ จุลทุม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศกุนตลา บัวหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงพร บุญถม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุริยา ศรีคราม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญหทัย วรพิมพ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี มูลป้อม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนุชศรา ไชยสัจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชาณิภา พุฒพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com