: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������ 4 
������������������������������������������������������������������ 4
 


นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไร จิตรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพชรา ผาสุขมูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนิกา ถาวรยุติการต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงลักษณ์ อุษณีย์งามเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประยงค์ สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิ่งแก้ว สุรมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภัสสร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงศ์สมร ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ สุขสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพวรรณ คำยนต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา วรรณแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรทิพย์ ดวงมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com