.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 


นางสาวเพชรา ผาสุขมูล
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย ดิษเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไร จิตรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนิกา ถาวรยุติการต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมาลี อินทะแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเคียงเพ็ญ พรหมพล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประยงค์ สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิ่งแก้ว สุรมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภัสสร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงศ์สมร ยืนยาว
ครูชำนาญการ


นางพิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ กั้วพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมปอง สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง


นายพันธ์ทิพย์ ศรีธรรม
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com