.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 


นางสาวเพชรา ผาสุขมูล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย ดิษเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไร จิตรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนิกา ถาวรยุติการต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมาลี อินทะแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงลักษณ์ อุษณีย์งามเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประยงค์ สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิ่งแก้ว สุรมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภัสสร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงศ์สมร ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ สุขสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ กั้วพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพวรรณ คำยนต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมปอง สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา วรรณแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรทิพย์ ดวงมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพันธ์ทิพย์ ศรีธรรม
ครูอัตราจ้าง


นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com