.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 


นางสาวเพชรา ผาสุขมูล
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย ดิษเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไร จิตรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนิกา ถาวรยุติการต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมาลี อินทะแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเคียงเพ็ญ พรหมพล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประยงค์ สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิ่งแก้ว สุรมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภัสสร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงศ์สมร ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ กั้วพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมปอง สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายน้ำเพชร สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง


นายพันธ์ทิพย์ ศรีธรรม
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com