: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������ 3 
������������������������������������������������������������������ 3
 


นางแสงจันทร์ คงนิล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาวนีย์ ดอกดวง
ครูชำนาญการ


นางจงจิตร โทนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอดิเทพ พลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรสสุคนธ ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปิยะนันท์ ค่ำคูณ
ครู


นายบุญทัน พวงบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนีกร สุพรรณโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภา เขียนนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายสมร เส้นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร สุภศร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธนภรณ์ สำเภานนท์
ครู
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com