.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 


สิบโทปรีชา โมฬีชาติ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาวนีย์ ดอกดวง
ครูชำนาญการ


นางแสงจันทร์ คงนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจงจิตร โทนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอดิเทพ พลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี เพชรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเบญจมาศ พุทธศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรสสุคนธ ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปิยะนันท์ ค่ำคูณ
ครู


นายบุญทัน พวงบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนีกร สุพรรณโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภา เขียนนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายสมร เส้นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลำเจียก สายหอม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร สุภศร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธนภรณ์ สำเภานนท์
ครู
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com