.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 


นางรัชนีกร สุพรรณโรจน์
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการ


นางเสาวนีย์ ดอกดวง
ครูชำนาญการ


นางแสงจันทร์ คงนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจงจิตร โทนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอดิเทพ พลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี เพชรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชมณมาลย์ ชินโกมุท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเบญจมาศ พุทธศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรสสุคนธ ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุริยา เมฆฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายบุญทัน พวงบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


สิบโทปรีชา โมฬีชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภา เขียนนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายสมร เส้นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลำเจียก สายหอม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร สุภศร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธนภรณ์ สำเภานนท์
ครู
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com