.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 


นางจอมขวัญ ไม้ด่าน
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางวัชราภรณ์ สุตะพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัตนา มุขมณี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมลัยวัลล์ ทาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธันย์ฉมา รฐาสุขธเนศหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ปิติมา บุญประสิทธิ์
ครูชำนาญการ


นางนิตติยา การสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิรินรดา สุภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงษ์พันธ์ ดิษเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนา แก้วเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอุษณีย์ ภารการ
ครูชำนาญการ


นางเสาวคนธ์ ทองตื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางตติยาภรณ์ สุขสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชตา ศุภเศรษฐชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนพรัตน์ ศรีอุดร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจริยา กองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพละศักดิ์ จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com