: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 


นางสมลวรรณ คงดี
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร จารุกมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชลลดา สมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัตนากร ประสานสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนตรี ร่มเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิดาภา ป้อมภิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.หญิง กิตติพร อุตมังค์
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ธัญญรัตน์ ศุภธนพิพัฒน์
ครู


นางรัชนี ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปรวรรณ สีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวมนฑการต์ ดาบพระทิตย์
ครูผู้ช่วย


นางประภากร ทัดเทียม
ครู


นางสาวภัทรานิษฐ์ ธานี
เจ้าหน้าที่สายชั้น


นางประยูร พิมพ์สิงห์
เจ้าหน้าที่สายชั้น
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com