: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������� 2 
��������������������������������������� 2
 


นางฉวีวรรณ ไชยชนะ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2


นางปราณี หงษ์วิไล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1


นางนิภาพร สมปาน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3


นางสาวบุษบา เหล่าโก้ก
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4


นางศศิณา สยามล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5


นางประไพรัตน์ สุนิพันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6


นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7


นางอาทิตยา รักษาคุณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/8


น.ส.สันสนีย์ มีรัตน์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/1


นางสาวพัทธานันท์ แสงกล้า
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/2


น.ส.สุภาวดี พงษ์อนันต์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/3


น.ส.กมลชนก แสงกล้า
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/4


น.ส.คนิงนิจ ถิระกิจ
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/5


นางสาวเบญวรรณ์ สุภาพ
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/6


ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลวรรณ บุญมาพันธ์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/7


ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชานัน ทองเฉลิม
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 2/8
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com