.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 2 
สายชั้นอนุบาล 2
 


นางจินตนา ทัดเทียม
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรสุดา พรหมแสนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาพร เชื้อสิงห์
ครู


นางจิรชยา หลงชิณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวมยุรี อังคุระษี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนวพร แก้วหาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางถุงเงิน ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรคนึง ทองชุม
ครูอัตราจ้าง


นางสาวเพ็ญประภา ทะคำสอน
ครูพี่เลี้ยง


นางสาววราภรณ์ แว่นแคว้น
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวอภิญญา สมวัย
ครูพี่เลี้ยง


นางรวงทอง ภูมิทัศน์
ครูพี่เลี้ยง


นางปรานี พุทธิวงศ์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวภาวนา เสพสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง


นางวิภารัตน์ โคตรบุรี
ครูพี่เลี้ยง


นางวนิดา ปัจจุโส
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวพัชรินทร์ กิตติมาจิรโรจน์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวศิรินภา กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของเล่น
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com