.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 2 
สายชั้นอนุบาล 2
 


นางบานเย็น ชุมภู
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ


นางปราณี หงษ์วิไล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.บุษบา เหล่าโก้ก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิณา สยามล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประไพรัตน์ สุนิพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรา ทองสวัสดิ์
ครู


นางลัดดา บุญยา
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.นฤมล ไหวพริบ
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.วันทนีย์ ประสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.สุภาวดี พงษ์อนันต์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.กมลชนก แสงกล้า
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.คนิงนิจ ถิระกิจ
ครูพี่เลี้ยง


นางณงนิตย์ ศรีเคลือบ
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.อารีรัตน์ ชลัมพุช
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.สุนี รุ่งรัศมี
ครูพี่เลี้ยง


นางศุภลักษณ์ สมานคติ
ครู ห้องคอมพิวเตอร์


น.ส.ธัญวรัตน์ คาน
ครู ห้องวิทยาศาสตร์


นางชุลีภรณ์ ลลิตจรูญ
ครู ห้องเอกสาร


Miss.Dayrest Laanan Bucayan
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ศิรินภา กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของเล่น


น.ส.วริษา มุขมณี
ครูอัตราจ้าง


น.ส.พัชรินทร์ กิตติมาจิรโรจน์
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com