.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 1 
สายชั้นอนุบาล 1
 


นางพรสุดา พรหมแสนจันทร์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูชำนาญการพิเศษ


นางจินตนา ทัดเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาพร เชื้อสิงห์
ครู


นางจิรชยา หลงชิณ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.มยุรี อังคุระษี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนวพร แก้วหาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางถุงเงิน ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.เพ็ญประภา ทะคำสอน
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.วราภรณ์ แว่นแคว้น
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.อภิญญา สมวัย
ครูพี่เลี้ยง


นางรวงทอง ภูมิทัศน์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.ปราณี พุทธิวงศ์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.ภาวนา เสพสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.ชฎาพร เครือสีดา
ครูพี่เลี้ยง


นางวนิดา ปัจจุโส
ครูพี่เลี้ยง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com