: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 1 
สายชั้นอนุบาล 1
 


นางวงเพชร การุณย์
หัวหน้างานปฐมวัย/หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1


นางทัศนะวรรณ จันทร์ลุน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1


นางสาวพรศิริรักษ์ แก้วพิทักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2


นางแสงมณี กำลังเลิศ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3


นางณงนิตย์ ศรีเคลือบ
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/3


นางสาวขวัญชนก ชื่นบุญเพิ่ม
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/1


นางสาวปัทมาพร วงษ์แสง
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/2


นางสาวสุมาลิน วรรณวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4


นางวงเพชร การุณย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5


นางไพรัช เสาเวียง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6


นางสาวปิยนันท์ พิมสาร
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/5


นางสาวสุนี รุ่งรัศมี
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/6


นางสุรชัย เชื้อท้าว
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 1/4


นางสาววริษา มุขมณี
ครูห้องพลศึษา


นางสาวพัชรินทร์ กิตติมาจิรโรจน์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวธัญวรัตน์ คาน
ครูห้องวิทยาศาสตร์หนูน้อย


นางศุภลักษณ์ สมานคติ
ครูห้องคอมพิวเตอร์


นางสาวเสาวลักษณ์ กาลจักร์
ครูอัตราจ้าง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com