.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 1 
สายชั้นอนุบาล 1
 


นางบานเย็น ชุมภู
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการพิเศษ


นางปราณี หงส์วิไล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวบุษบา เหล่าโก้ก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิณา สยามล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประไพรัตน์ สุนิพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์
ครู


นางลัดดา บุญยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภลักษณ์ สมานคติ
ครูพิเศษห้องคอมพิวเตอร์


นางสาวธัญวรัตน์ คาน
ครูพิเศษห้องวิทยาศาสตร์


นางชุลีภรณ์ พงษ์อนันต์
ครูพิเศษ


นางสาวธัญญ์รวี กิตติมาจิรโรจน์
เจ้าหน้าที่งานปฐมวัย


นางสาวนฤมล ไหวพริบ
ครูพี่เลี้ยง


นางสาววันทนีย์ ประสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวสุภาวดี พงษ์อนันต์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวกมลชนก แสงกล้า
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวคนึงนิจ ถิระกิจ
ครูพี่เลี้ยง


นางณงนิตย์ ศรีเคลือบ
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวอารีรัตน์ ชลัมพุช
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวสุนี รุ่งรัศมี
ครูพี่เลี้ยง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com