: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 3 
สายชั้นอนุบาล 3
 


นางจินตนา ทัดเทียม
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3


นางจินตนา ทัดเทียม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2


นางนภาพร เชื้อสิงห์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3


นางสาวมยุรี ผาสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5


นางสาวอริสา ปัจศรี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4


นางกัลยา ธรรมสัตย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1


นางอุไรวรรณ ยืนยาว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6


นางนวพร แก้วหาวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7


นางถุงเงิน ชำนาญกิจ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/8


นางสาวชลธิชา ไกยสิทธิ์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/3


นางรวงทอง ภูมิทัศน์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/4


นางสาวเพ็ญประภา ทะคำสอน
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/1


นางสาววราภรณ์ แว่นแคว้น
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/2


นางสาวปราณี พุทธิวงศ์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/5


นางสาวดารารัตน์ เกษพันธ์
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/6


นางสาวชฎาพร เครือสีดา
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/7


นางวนิดา ปัจจุโส
ครูอัตราจ้างอนุบาลปีที่ 3/8
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com