.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 3 
สายชั้นอนุบาล 3
 


นางพรสุดา พรหมแสนจันทร์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ครูชำนาญการพิเศษ


นางจินตนา ทัดเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาพร เชื้อสิงห์
ครูชำนาญการ


นางสาวมยุรี อังคุระษี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิรชยา หลงชิณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนวพร แก้วหาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางถุงเงิน ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอภิญญา สมวัย
ครูพี่เลี้ยง


นางรวงทอง ภูมิทัศน์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวเพ็ญประภา ทะคำสอน
ครูพี่เลี้ยง


นางสาววราภรณ์ แว่นแคว้น
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวปราณี พุทธิวงศ์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวภาวนา เสพสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวชฎาพร เครือสีดา
ครูพี่เลี้ยง


นางวนิดา ปัจจุโส
ครูพี่เลี้ยง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com