.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นปฐมวัย 
สายชั้นปฐมวัย
 


นางภัทธิฌา คำผง
ครู


น.ส.รุ้งลาวัลย์ จงรักษ์
ครู


น.ส.เบญจธนิษฐาพร วงศ์คำ
ครู


น.ส.นิตยาพร สนั่นไทย
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.ปิยนันท์ พิมสาร
ครูพี่เลี้ยง


นางสุรชัย เชื้อท้าว
ครูพี่เลี้ยง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com