.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    กจ.เยี่ยมบ้าน อ.2 
กจ.เยี่ยมบ้าน อ.2
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2556


คุณครูภาวิณี  สมคะเนย์  ครูประจำชั้น อ.2/1 เยี่ยมบ้าน เด็กชายทยากร  จิตรมาศ


คุณครูนงนุช  ประสมบูรณ์  ครูประจำชั้น อ.2/2  เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนะวงค์  และ เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญโภชญ์


คุณครูบานเย็น  ชุมพู  ครูประจำชั้น อ.2/3  เยี่ยมบ้าน  เด็กชายนวมินทร์  รสจันทร์  และ เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ


คุณครูสิรินันท์  แสนทวีสุข  ครูประจำชั้น อ.2/4 เยี่ยมบ้าน  เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย  และ เด็กชายปฐมพงศ์  ศรไชย


คุณครูเพ็ญวิไล  ผาสุขมูล  ครูประจำชั้น อ.2/5  เยี่ยมบ้านเด็กชายณัฐชนน  สิทธิผล


คุณครูสุภาภรณ์  คำยา  ครูประจำชั้น อ.2/6 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงจิรสุดา  ศรีสูงเนิน  และ เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์


คุณครูพัชรา  ทองสวัสดิ์  ครูประจำชั้น อ.2/7  เยี่ยมบ้านเด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริโชคมงคลชัย  และเด็กหญิงธัญญ์รัศม์-เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม


คุณครูรัชนี  จันทร์ขาว  ครูประจำชั้น อ.2/8 เยี่ยมบ้านเด็กชายฐนะวัฒน์  กุจะพันธ์  และเด็กหญิงธันยพร  สิริสุทธิ์

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com