.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    ปฏิทินวิชาการ 
ปฏิทินวิชาการ
 

ปฏิทินงานวิชาการปีการศึกษา 2555

16  พฤษภาคม 2555                         เปิดภาคเรียน
9–10 ตุลาคม 2555                          สอบกลางปี
11 – 31 ตุลาคม 2555                      ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
1 พฤศจิกายน 2555                           เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556                  สอบ o-net  ป.6
11-13 มีนาคม 2556                          สอบปลายปี

แผนการจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com