.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    ปฏิทินวิชาการ 
ปฏิทินวิชาการ
 

ปฏิทินงานวิชาการปีการศึกษา 2555

16  พฤษภาคม 2555                         เปิดภาคเรียน
9–10 ตุลาคม 2555                          สอบกลางปี
11 – 31 ตุลาคม 2555                      ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
1 พฤศจิกายน 2555                           เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556                  สอบ o-net  ป.6
11-13 มีนาคม 2556                          สอบปลายปี

แผนการจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com