.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 เมษายน 2560
 
 

 
  หน้าหลัก    ปฏิทินวิชาการ 
ปฏิทินวิชาการ
 

ปฏิทินงานวิชาการปีการศึกษา 2555

16  พฤษภาคม 2555                         เปิดภาคเรียน
9–10 ตุลาคม 2555                          สอบกลางปี
11 – 31 ตุลาคม 2555                      ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
1 พฤศจิกายน 2555                           เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556                  สอบ o-net  ป.6
11-13 มีนาคม 2556                          สอบปลายปี

แผนการจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com