.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563
 
 

 
  หน้าหลัก    โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนดไว้ สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ช่วงอายุ
อายุ 4 – 5 ปี
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สำคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
vด้านร่างกาย
vด้านอารมณ์และจิตใจ
vด้านสังคม
vด้านสติปัญญา
vเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
vเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
vธรรมชาติรอบตัว
vสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน
                            2 ปีการศึกษา
         
          1. การจัดชั้นหรือกลุ่มเด็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจัดชั้นเด็กปฐมวัยดังนี้
-                   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ  4   ขวบ
-                   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ    5 ขวบ
          2. ระยะเวลาเรียน   2 ปีการศึกษา ก่อนขึ้นไปเรียนระดับประถมศึกษา
          3.   สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์                เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยผู้สอนจัดในรูปแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาดังนี้
 
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สาระการเรียนรู้
หน่วยการจัดประสบการณ์
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
(ด้านคุณภาพเด็ก)
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
1.    หนูน้อยสุขภาพดี
2.    หนูน้อยคนเก่ง
3.    ไม่ลองไม่รู้
4.    หนูน้อยมารยาทงาม
5.    ปลอดภัยไว้ก่อน
6.    ปลอดภัยไว้ก่อน
1.       มฐ.7
2.       มฐ.1.1.15
3.       มฐ.5
4.       มฐ.1.2, 1.3, 1.6
5.       มฐ.1
6.       มฐ.1
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
1.    วันแรกสู่โรงเรียน
2.    รับขวัญลูกรัก
3.    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
4.    เทียนพรรษาอุบลราชธานี
5.    บ้านอันอบอุ่น
6.    วันแม่
7.    อุบลเมืองดอกบัวงาม
8.    บุญออกพรรษา
9.    ตุ้มโฮมเฮือนเฮา
10.   วันพ่อ
11.   สวัสดีปีใหม่
12.   วันเด็ก-วันครู
13.   ทุ่งศรีเมือง
14.   อาชีพสุจริต
15.   วันมาฆบูชา
1.       มฐ.1.1
2.       มฐ.1.1, 1.4, 1.6
3.       มฐ.5
4.       มฐ.1.1, 1.6
5.       มฐ.5
6.       มฐ.1.3
7.       มฐ.1.1, 1.6
8.       มฐ.1.1, 1.6
9.       มฐ.1
10.   มฐ.1.3
11.   มฐ.6
12.   มฐ.3.3, 3.4
13.   มฐ.5.4
14.   มฐ.3.4
15.   มฐ.1.1, 1.6
3. เรื่องราวเกี่ยวกับ       ธรรมชาติรอบตัว
1.    สัตว์เลี้ยงของฉัน
2.    ฝนจ๋ามาจากไหน
3.    ข้าวกล้าชาวนาไทย
4.    ผีเสื้อแสนงาม
5.    ดอกไม้แสนสวย
6.    ฉันรักต้นไม้
7.    ฤดูหนาว
8.    อากาศรอบตัวเรา
9.    นกน้อยน่ารัก
10.   กลางวันกลางคืน
11.   ฤดูร้อน
1.       มฐ.1.4
2.       มฐ.4
3.       มฐ.5
4.       มฐ.2, 6, 8
5.       มฐ.2, 6, 8
6.       มฐ.2, 6, 8
7.       มฐ.5, 8
8.       มฐ.2, 4
9.       มฐ.1, 8
10.   มฐ.2, 4
11.   มฐ.5, 8
4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
1.    ไข่แสนอร่อย
2.    ของเล่นของใช้ของเรา
3.    ผลไม้หลายรส
4.    ผักสะอาดปลอดภัย
5.    กินดีมีสุข
6.    โลกวิทยาศาสตร์
7.    สนุกกับการเดินทาง
8.    ตาวิเศษ
9.    สนุกกับตัวเลข
10.   การสื่อสาร
1.       มฐ.4, 5, 8
2.       มฐ.1, 3, 4
3.       มฐ.4, 5, 7
4.       มฐ.4, 5, 7
5.       มฐ.4, 5, 7
6.       มฐ.4, 5, 7
7.       มฐ.4, 5
8.       มฐ.1, 2
9.       มฐ.4, 5
10.   มฐ.5, 6
 
 


 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 

สาระการเรียนรู้
หน่วยการจัดประสบการณ์
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
(ด้านคุณภาพเด็ก)
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
1.    หนูน้อยสุขภาพดี
2.    ไม่ลองไม่รู้
3.    เด็กดีมีวินัย
4.    หนูน้อยมารยาทงาม
5.       ปลอดภัยไว้ก่อน
1.       มฐ.7
2.       มฐ.3, 5
3.       มฐ.1,2, 3, 6
4.       มฐ.1
5.       มฐ.1
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
1.    ห้องเรียนใหม่ของฉัน
2.    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
3.    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
4.    บ้านนี้มีเด็กดี
5.    ครอบครัวแสนสุข
6.    เทียนพรรษา
7.    วันแม่แห่งชาติ
8.    ตำรวจ
9.    คุณหมอ พยาบาล
10.   พ่อค้า แม่ค้า
11.   นักกีฬาน้อย
12.   วันพ่อแห่งชาติ
13.   สนุกกับงาน
14.   โรงเรียนน่าอยู่
15.   สวัสดีปีใหม่
16.   วันเด็ก-วันครู
17.   พระสงฆ์
18.   นักวิทยาศาสตร์
19.   วันมาฆบูชา
1.       มฐ.1
2.       มฐ.1
3.       มฐ.1, 5
4.       มฐ.5
5.       มฐ.1,3,4,6
6.       มฐ.1
7.       มฐ.1
8.       มฐ.5
9.       มฐ.3
10.   มฐ.3
11.   มฐ.5, 8
12.   มฐ.1
13.   มฐ.3
14.   มฐ.1, 5
15.   มฐ.6
16.   มฐ.3
17.   มฐ.3
18.   มฐ.4
19.   มฐ.1

 

 

 
 
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com