: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป
 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2487 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนหัตถกรรม ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปัจจุบันเป็นคุรุสัมมนาคารอุบลราชธานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มเปิดสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยดำเนินการสอนตามแบบโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ โดยในช่วงแรก มีครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดและโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นผู้ดำเนินการ จึงอยู่ในสังกัดกองฝึกหัดครู ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามลำดับ

          ได้รับอนุญาตเปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2521และเปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2522 ได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับปฐมวัย (3 ขวบ) เพื่อเป็นห้องการทดลองจัดประสบการณ์ จำนวน 1 ห้อง ในปีการศึกษา 2535 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้ถ่ายโอนห้องเรียนระดับปฐมวัยไปสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครอุบล ตาม พรบ.การจัดการศึกษาปฐมวัย และได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) อีกครั้งในปีการศึกษา 2561

          ได้รับอนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2547 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) เมื่อปีการศึกษา 2555

ได้รับอนุญาตให้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (Advanced Program)   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อปีการศึกษา 2552 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2556

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ตราประจำโรงเรียน

รูปดอกบัวสีชมพูและตัวอักษร อ สีฟ้า

ดอกบัวสีชมพู หมายถึง ดอกบัวเรื่มบาน (พ้นน้ำแล้ว) พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ที่ครูสอน พ่อแม่ผู้ปกครองได้อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งของชาติต่อไป

อักษรสีฟ้า หมายถึงโรงเรียนอนุบาลจะช่วยกันดูแลนักเรียนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวอันบริสุทธิ์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดี คนเก่งของชาติต่อไป

พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน

ดอกนกยูง

ศูนย์รวมใจ

1.พระพุทธศิริชัยมุณีศรีอนุบาลศาสดา
2. ศาลเจ้าปู่ทองแดง
3.ศาลเจ้าแม่พลับพลึง


 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com