หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายชั้น ป.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6
ป.1/7
ป.1/8
สายชั้น ป.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8
สายชั้น ป.3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8
สายชั้น ป.4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7  ป.4/8
สายชั้น ป.5 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  ป.5/8
สายชั้น ป.6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 
สายชั้น Ap ป.3/9 ป.3/10 ป.4/9 ป.4/10 ป.5/9 ป.5/10 ป.6/9 ป.6/10 
สายชั้น Ep ป.1/9 ป.1/10 ป.2/9 ป.2/10 ป.3/11 ป.3/12    
สายชั้น Ep ป.4/11 ป.4/12 ป.5/11 ป.5/12  ป.6/11  ป.6/12     

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับโล่ Best Practice 
       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 22561 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี และทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา ประจำปี 2561 
       โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีนายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นประธานในการจัดงาน
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

18 มีนาคม 2562 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปี 2562 เอกสาร

12 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ เอกสาร

27 สิงหาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสาร

25 เมษายน 2561 การจัดซื้อเซลล์ผลิตคลอรีนจากเกลือ  เอกสาร

17 เมษายน 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2561 เอกสาร1 เอกสาร 2

17 เมษายน 2561 การจัดจ้างปรับปรุงพัฒนาเด็กเล่น  เอกสาร

4 เมษายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  เอกสารเอกสาร 2 เอกสาร 3

27 มีนาคม 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 เอกสาร

22 มกราคม 2561 ตารางราคากลางจ้างพิมพ์สารฟ้า-ขาว  เอกสาร

9 พฤษภาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ครั้งที่ 2  งบประมาณปี 2560 เอกสาร 

31 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 ฉบับภาษาไทย เอกสาร

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร