หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563


สายชั้น ป.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7 ป.1/8 ป.1/9
สายชั้น ป.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8 ป.2/9
สายชั้น ป.3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8 ป.3/9
สายชั้น ป.4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7  ป.4/8 ป.4/9
สายชั้น ป.5 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  ป.5/8 ป.5/9
สายชั้น ป.6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8  ป.6/9
สายชั้น Ap ป.3/10 ป.3/11 ป.4/10 ป.4/11 ป.5/10 ป.5/11 ป.6/10 ป.6/11 
สายชั้น Ep ป.1/10 ป.1/11 ป.2/10 ป.2/11 ป.3/12 ป.3/13 ป.4/12 ป.4/13
สายชั้น Ep ป.5/12 ป.5/13  ป.6/12  ป.6/13 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตรการและแนวปฏิบัติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
       
เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 
     
อบรมผลิตสืื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 
     
พิธีอัญเชิญศา่ลเจ้าปู่ทองแดง 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโดมอเนกประสงค์ (อาคารกีฬากลางแจ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร1

7 เมษายน 2563 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน ปีการศึกษา 2563 เอกสาร 1  2

30 มีนาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโดมอเนกประสงค์ (อาคารกีฬากลางแจ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร1   เอกสาร2 

13 มีนาคม 2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโดมอเนกประสงค์ (อาคารกีฬากลางแจ้ง) เอกสาร 2 

3 มีนาคม 2563 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปี 2563 เอกสาร 1 2

18 มีนาคม 2562 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปี 2562 เอกสาร

12 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ เอกสาร

27 สิงหาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสาร

25 เมษายน 2561 การจัดซื้อเซลล์ผลิตคลอรีนจากเกลือ  เอกสาร

17 เมษายน 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2561 เอกสาร1 เอกสาร 2

17 เมษายน 2561 การจัดจ้างปรับปรุงพัฒนาเด็กเล่น  เอกสาร

4 เมษายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  เอกสารเอกสาร 2 เอกสาร 3

27 มีนาคม 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 เอกสาร

22 มกราคม 2561 ตารางราคากลางจ้างพิมพ์สารฟ้า-ขาว  เอกสาร

9 พฤษภาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ครั้งที่ 2  งบประมาณปี 2560 เอกสาร 

31 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 ฉบับภาษาไทย เอกสาร

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร