หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 

 
ภาพกิจกรรม
 
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานจัดอบรม โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง 2 คน คือ ด.ญ.ปทิตตา อังคุณากรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 และ ด.ช.รัชชานนท์ บันทอน เข้าประกวดรายการไมค์ทองคำเด็ก ได้รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการ 3 ผ่าน เข้าประกวดในรอบต่อไป
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จัดโครงการเข้าค่ายศีลธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โดยมีท่าน ดร.อภัย บุญสาม เป็นประธานเปิดค่าย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง จำนวน 1,400 นาย เข้าร่วมพิธีในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

9 พฤษภาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ครั้งที่ 2  งบประมาณปี 2560 เอกสาร 

31 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 ฉบับภาษาไทย เอกสาร

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร

8 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

29 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร  TOR

28 มี.ค. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ก.ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ

18 มี.ค. 59 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 เอกสาร  1   2   3  4
16 มี.ค. 59 การจัดจ้างทำคู่มือครู นักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 เอกสาร
 
11 มี.ค. 59 การจัดจ้างพิมพ์สารฟ้าขาว ปีการศึกษา 2558 เอกสาร

9 มี.ค. 59 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ Active Board ปีงบประมาณ 2559 เอกสาร

25 ก.พ. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  งบประมาณปี 2559 เอกสาร 


การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 

               การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี บทคัดย่อภาษาไทย