หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

(คลิ๊ก===> รายละเอียดการรับสมัคร)

 

 
ภาพกิจกรรม
 
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข , นายดุษฏี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร

8 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

29 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร  TOR

28 มี.ค. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ก.ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ

18 มี.ค. 59 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 เอกสาร  1   2   3  4
16 มี.ค. 59 การจัดจ้างทำคู่มือครู นักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 เอกสาร
 
11 มี.ค. 59 การจัดจ้างพิมพ์สารฟ้าขาว ปีการศึกษา 2558 เอกสาร

9 มี.ค. 59 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ Active Board ปีงบประมาณ 2559 เอกสาร

25 ก.พ. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  งบประมาณปี 2559 เอกสาร 


การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 

               การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี บทคัดย่อภาษาไทย