หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

คลิกดูผลการคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาจีน  ครูคณิตศาสตร์และครูภาษาอังกฤษ

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดยท่าน ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 Ubon Ratchathani ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 05.00 น.
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ด.ญ.นันท์นภัส คำศรี(น้องข้าวฟ่าง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 โครงการ(EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับจังหวัด เนื่องในวันกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

9 พฤษภาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ครั้งที่ 2  งบประมาณปี 2560 เอกสาร 

31 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 ฉบับภาษาไทย เอกสาร

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร

8 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

29 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร  TOR

28 มี.ค. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ก.ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ

18 มี.ค. 59 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 เอกสาร  1   2   3  4
16 มี.ค. 59 การจัดจ้างทำคู่มือครู นักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 เอกสาร
 
11 มี.ค. 59 การจัดจ้างพิมพ์สารฟ้าขาว ปีการศึกษา 2558 เอกสาร

9 มี.ค. 59 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ Active Board ปีงบประมาณ 2559 เอกสาร

25 ก.พ. 59 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  งบประมาณปี 2559 เอกสาร 


การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 

               การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี บทคัดย่อภาษาไทย