หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายชั้น ป.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6
ป.1/7
ป.1/8
สายชั้น ป.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8
สายชั้น ป.3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8
สายชั้น ป.4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7  ป.4/8
สายชั้น ป.5 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  ป.5/8
สายชั้น ป.6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7  
สายชั้น Ap ป.3/9 ป.3/10 ป.4/9 ป.4/10 ป.5/9 ป.5/10 ป.6/8 ป.6/9 
สายชั้น Ep ป.1/9 ป.1/10 ป.2/9 ป.2/10 ป.3/11 ป.3/12    
สายชั้น Ep ป.4/11 ป.4/12 ป.5/11 ป.5/12  ป.6/10  ป.6/11     

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการทดสอบ ป.6 ระดับชาติ O-Net ปี 2560 
       โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของ สพป.อบ.1 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 31 คน วิชาภาษาอังกฤษ  6 คน และเต็ม 100 คะแนน ทั้งวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 4 คน
กิจกรรมวันวาเลนไทน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
       เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมสื่อรักวันวาเลนไทน์
กิจกรรมตรุษจีนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประจำปีการศึกาา2560 
       เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมตรุษจีนประจำปีการศึกษา2560
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา2560 
       โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ ค่ายสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 วารินชำราบ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 

ข่าวการศึกษา
 


จัดซื้อ-จัดจ้าง
 

17 เมษายน 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2561 เอกสาร1 เอกสาร 2

17 เมษายน 2561 การจัดจ้างปรับปรุงพัฒนาเด็กเล่น  เอกสาร

4 เมษายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  เอกสารเอกสาร 2 เอกสาร 3

27 มีนาคม 2561 เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 เอกสาร

22 มกราคม 2561 ตารางราคากลางจ้างพิมพ์สารฟ้า-ขาว  เอกสาร

9 พฤษภาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ครั้งที่ 2  งบประมาณปี 2560 เอกสาร 

31 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 ฉบับภาษาไทย เอกสาร

21 มีนาคม 2560 การจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปี 2560 หนังสือเชิญ รายละเอียดหนังสือเรียน

15 ก.พ. 2560 รายการหนังสือ ปี 2560 เอกสาร

15 ก.พ. 2560 ตอบสอบถามบริษัทสยามพัฒนาการช่าง เอกสาร

1 ก.พ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ  เอกสาร

 26 ม.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่าง TOR  ประกาศ  เอกสาร