.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 

 
  Home page    Contact us 
Contact us
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 
 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอุบลราชธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanubonratchathani School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน150 ถนนราชบุตร
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4524-5301
โทรสาร :
  045245482
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/6/2487
อีเมล์ :
  anubanubon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เฟสบุ๊ค
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครอุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.
 
874274.jpg
874275.jpg
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com